Liên hệ

Cơ sở 1: Số 2 Trần Phú, Hà Nội.

Cơ sở 2: Số 120 Hùng Vương, T.p Huế.

Cơ sở 3: Số 31 Tô Hiến Thành, P.Quang Trung, T.p Vinh.

Cơ sở 4: Số 102 Lý Thai Tổ, Đà Nẵng

Cơ sở 5: Số 88D Trần Quang Khải , TP Hải Phòng

Cơ sở 6: Số 62 Sinh Trung - Nha Trang - Khánh Hoà

Cơ sở 7: Km4 - Bản Chỏmmany, Mương Saysettha - Viêng Chăn - Lào

Hotline: 0949 59 5555

E-mail: nhandisc@yahoo.com